Sıkça Sorulan Sorular (SSS)...

Tümünü Görüntüle | Tümünü Gizle

İnşaat Teknik Terimler Sözlüğü
İnşaat Teknik Terimler Sözlüğü

ADERANS Yapışma, bağlanma

ABSORBSİYON Emme, absorbe etme

AGREGA Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı

APLİKASYON Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme

ASMOLEN Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.

ASMOLEN DÖŞEME Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket 
türünden imal edilmiş döşeme

ATAŞMAN Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi

BETON Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi

BRÜTBETON Çıplak, düzgün yüzeyli beton

AKS İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık

ALİYNMAN Hizaya getirme, aynı eksene getirme 

ALKALİ AGREGA REAKSİYONU Alkali - agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun 
alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

ANKASTRE Bir ucu sabit kiriş, gömme

APSİS Yatay koordinat

ARTER Ana yol

BALAST 40-110 mm çapında kırmataş

BAYPAS:Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme

BEKO:Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör

BİMSBETON:Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

BİRİM AĞIRLIK:Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer

BLOKAJ:Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması 

BORDÜR:Kenar taşı

BÜZ:Betonboru


BRANŞMAN:Bağlantı kolu

ÇİÇEKLENME:Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

DANSİTE:Yoğunluk

DEŞARJ:Boşaltma

DEVERİç eğim 

DİLATASYON:Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık

DOZ:Bir karışıma girmesi gereken miktar

DOZAJ:Ayarlama, düzenleme 

DURABİLİTE:Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım 

EKSKAVATÖR:Kazma ve yükleme makinası

ELASTİSE MODÜLÜ:Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer

ETÜT:Ön çalışma

FAY:Yer kırığı, yer çatlağı

FİLLER:0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral toz

FİNİŞER:Serme ve sıkıştırma makinası

FİRKETE:U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

FORE KAZIK:Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık

GABARİ:Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik

GAZ BETON:İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton

GERBER KİRİŞİ:Oynaklı (mafsallı) kiriş

GRONÜLOMETRİ:Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm

GROBETON:Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton

HARÇ:Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi

İNTEGRAL:Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği

İNCELİK MODÜLÜ:Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi saglayan ampirik bir sayısal değerdir
İncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100

İSTİNAT DUVARI:Dayanma duvarı

KAPİLER BOŞLUK:Kılcal boşluk

KARKAS:İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

KAROT:Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek

KAVİTASYON:Su yapılarında rastlanan oyulma olayı

KAYAR KALIP:Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp

KLİNKER:Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün

KOMPAKT:Sıkı, katı, yoğun

KONSOL:
1-Bir nesneyi alttan ve duvardan dstekleyen eğik parça
2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi

KOROZYON:Kimyasal aşınma

KÜR: Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması

LENTO:Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş

LİMİT:Matematite yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram

LODER:Yüklenici, kepçe

LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ:Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney 
yöntemlerinden biri

MAFSAL:Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan baglantı ögesi

MASİF:
1- Kaplama ya da doldurma olmayan
2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan

MESNET:

MERTEK:Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar

MICIR:4-32 mm dane çaplı kırmataş

MOLOZ:Yapım yıkım artığı

MOMENT:Bir kuvetin uygulandğı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi

NERVÜR:Diş, damar, kaburga

NERVÜRLÜ DÖŞEME:Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kirişçikli tek doğrultulu döşeme

NERVÜRLÜ ÇELİK:Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik

NİVELMAN:Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi

PARAPET:Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları

PERMEABİLİTE:Geçirgenlik

POISSON ORANI:Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı

POROZİTE:
1- Gözeneklilik
2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı

POZ:Kalem, çeşit

PREFABRİKASYON:Önyapım, ön üretim

PREKAST:Önceden dökülmüş 

PRİZ:Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi

PUZOLAN:Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak

RADİJENERAL:Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel

RETORDER:Geciktirici

RİJİT:Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan

ROTARİ:Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makinası 

RÖTRE:Büzülme 

SEGREGASYON:Ayrışma

SEPTİK (ÇUKUR):Sızdırmaz çukur

SLAMP:Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması

SOĞUK DERZ:Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik

SÖMEL:Temel pabucu

STATİK:
1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
2-Dengeli

ŞAPO:Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılmak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir

ŞÖNT (BACA):Bina yükliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bAğlandığı baca tipi

ŞÜT:Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama

TABLİYE:Döşeme plağı

TAŞERON:Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı

TRAS:Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf

TUVENAN:Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi

TÜREV:Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı

UNİFORM:Tek biçim homojen eş dağılmış 

VAKUMLU BETON:Vakum yöntmiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini 
kısaltan beton

VİBRASYON:Titreşim

VİZKOZİTE:Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

KAYNAKLAR


1- Türkçe'de Batı Kökenli Yapı Terimleri (Y. Mimar A. Firuzan BAYTOP)
2- Agregalar (Prof Dr. Turhan Y. ERDOĞAN)
3- Anabiritanica
4- Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite) 
(Prof. Dr. Bülent BARADAN + İnş. Yük. Müh. Halit YAZICI + İnş. Yük. Müh. Hayri YAZICI)
5- TS 4834 / Nisan 1986

 

BEMTAŞ BETONBORU VE PARKE TAŞI MERKEZİ

www.bemtas.com.tr  TEL: 444 18 34

beton boru listeleri

BEMTAŞ BETON BORU Ürün Raporu


Ürün KoduÜrün AdıBOY (mt)KAL.(mm)AĞIRLIK (kg)CONTA (mm)YÜKLEME(adt)
01 01 002 Ø 200 Muflu Beton Boru 1,25 35 130 13 150
01 01 003 Ø 300 Muflu Beton Boru 1,25 45 195 16 75
01 01 004 Ø 300 Muflu Beton Boru 2,00 45 300 16 45
01 01 005 Ø 400 Muflu Beton Boru 1,00 60 275 16 40
01 01 006 Ø 400 Muflu Beton Boru 1,50 60 385 16 34
01 01 007 Ø 400 Muflu Beton Boru 2,00 60 500 16 20
01 01 008 Ø 500 Muflu Beton Boru 1,00 70 360 18 32
01 01 009 Ø 500 Muflu Beton Boru 1,25 70 440 18 28
01 01 010 Ø 500 Muflu Beton Boru 2,00 70 700 18 15
01 01 011 Ø 600 Muflu Beton Boru 1,00 75 445 18 24
01 01 012 Ø 600 Muflu Beton Boru 1,25 75 530 18 18
01 01 013 Ø 600 Muflu Beton Boru 2,00 75 850 18 12
01 01 014 Ø 700 Muflu Beton Boru 1,00 80 565 20 20
01 01 015 Ø 700 Muflu Beton Boru 2,00 80 1050 20 10
01 01 016 Ø 800 Muflu Beton Boru 1,00 90 765 20 14
01 01 017 Ø 800 Muflu Beton Boru 2,00 100 1375 20 14
01 02 001 Ø 600 Muflu B. Boru 1,00 75 455 18 24
01 02 002 Ø 600 Muflu B. Boru 1,25 75 540 18 18
01 02 003 Ø 600 Muflu B. Boru 2,00 80 880 18 12
01 02 004 Ø 700 Muflu B. Boru 1,00 80 575 20 20
01 02 005 Ø 700 Muflu B. Boru 2,00 80 1100 20 10
01 02 006 Ø 800 Muflu B. Boru 1,00 90 780 20 14
01 02 007 Ø 800 Muflu B. Boru 2,00 90 1405 20 7
01 02 008 Ø 900 Muflu B. Boru 2,00 100 2150 20 7
01 02 009 Ø 1000 Muflu B. Boru 2,00 120 2430 22 7
01 02 010 Ø 1200 Muflu B. Boru 2,00 140 3455 22 4
01 02 011 Ø 1400 Muflu B. Boru 2,00 160 4580 22 3
01 02 012 Ø 1600 Muflu B. Boru 2,00 180 5870 22 3
01 02 200 BETONARME BORU 2000"LİK 2,00        
bemtaş betonboru - betonarme boru - baca - logar - büz - künk -oluk taşı - Akaryakıt doğalgaz boru hatları planı ve projesi - Alüminyum boru - Asfalt, beton kesme bıçakları - Baskı beton - Beton blok - Beton bordür - Beton boru - Beton büz - Beton çatı - Beton çitler - Beton delme kesme - Beton delme kesme makinaları - Beton direk - Beton döşeme - Beton duvar sistemleri - Beton kalıp - Beton kaplama - Beton karo - Beton katkıları - Beton kazık - Beton makinaları - Beton merdiven, betonarme merdiven - Beton mikserleri - Beton parke - Beton parke makinası - Beton pompaları - Beton püskürtme makinası - Beton santrali - Beton santralleri - Beton test cihazları - Beton test presi - Beton, zemin, asfalt ve metal, numune alma, kalite kontrol laboratuar cihazları - Betonarme boru - Betonarme prefabrik yapılar - Betoniyer - Bims beton - Boru hatları yapımı - Boru makinaları - Ctp boru, cam takviyeli polyester - Çelik çekme boru - Dikişli boru, dikişsiz boru - Döküm boru - Galvanizli çelik borular - Gazbeton - Hafif beton - Hafif beton panelli prefabrike yapılar - Hazır beton - Karot beton delme, kesme, kırma - Kurşun boru - Öngerilmeli beton - Öngerilmeli betonarme boru - Öngermeli beton - Pik boru - Polipropilen boru - Prefabrik beton - Prekast beton elemanlar - Pvc plastik boru - Spiral kaynaklı boru - Sulama boruları -

beton, betonboru, beton boru, betonarme boru, boru, büz, künk, pipe, bemtaş, bordür, bordür taşı, oluk, oluk taşı, parke taşı, taş parke, beton parke taşı, altyapı, rogar, rogar kapağı, baca,belediye,inşaat,altyapı, istanbul betoboru fiyatları BEMTAŞ BETON BORU VE PARKETAŞI TEL: 444 18 34 FAKS: 0212 683 18 15 e-posta: bemtas@bemtas.com.tr

Neden Beton ve Betonarme Boru............ ?

BETON ve BETONARME BORULAR

Yıllara Meydan Okur...

Çağdaş kentlerin alt yapısı için ileri teknolojiyle beton ve betonarme borular üreten BEMTAŞ, her türlü gereksinime cevap veren geniş ürün yelpazesi ve teknik desteğiyle size de hizmet vermeye hazır.

Üstün dayanım ve fiyat / performans verimiyle üretilen beton ve betonarme borular ile geleceğin altyapılarını inşa edin...

BETON-BETONARME BORULAR... ÜSTÜN NİTELİKLER...


•Düşük maliyet,
•Değişik dolgu ve trafik yüklerine karşı üstün dayanma,
•Yüksek iç basınç dayanımı,
•%100 sızdırmazlık
•Tamir ve onarım kolaylığı,
•Tamamen yerli hammadde ile yerli kaynakları kullanarak üretim,
•Sürekli ve hareketli yükler altında işletme ömrü boyunca hattın ve boru kesitinin deforme olmadan kalması.
•Ametal pas payı kullanılarak korozyona karşı durabilite

STANDARTLAR...

•Beton borular, Betonarme borular, Baca elemanları ve Bağlantı elemanları TS821'e göre üretilmektedir.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

BETON BORULAR (Ø 200-Ø600 mm)
• L:1,5 m boyunda üretilmektedir.

BETONARME BORULAR (Ø 700-Ø3600 mm)
• L:2- 3,50 m boylarında üretilmektedir. Kullanılacağı yerdeki trafik ve toprak dolgu yüküne göre üretim yapılmaktadır.

ENTEGRE CONTALI BETON VE BETONARME BORULAR
Contanın, beton ve betonarme boru muf iç kısmına üretim esnasında yerleştirilmesi suretiyle imal edilen borular; Ø200-Ø1200 arası çaplarda üretilmektedir.

İTME ( SÜRME ) BORULAR
Kazı gerektirmeyen atık su hatlarında kullanılmak için imal edilmiştir. Ø1000-Ø2200 arasındaki çaplar için üretilmektedir.

BACA ELEMANLARI
Merdiven basamaksız / basamaklı baca elemanları
Izgara Yükseltme Halkası
Baca Taban Elemanı Altı
Baca Taban Elemanı Tekli / İkili / Üçlü / Dörtlü

BAĞLANTI ELEMANLARI (C PARÇASI)
200/300-600 C parçası

CONTALAR
Birleşim yerlerinde kullanılan bütün contalar, EPDM kauçuktan TS EN 681-1'e göre üretilmiştir.

betonboru ve betonarme boru hakkında detaylı bilgi için www.bemtas.com.tr adresini veya 0212 683 18 13 telefon numarasını arayabilirsiniz.

 

 

ARAMA BİLGİLERİ:

istanbul beton boru

betonboru fiyatları

beton boru fiyatları 

beton boru 

betonboru 

beton boru fabrikası

istanbul da beton boru fabrikası

alltyapı çalışmaları

belediye altyapı

ihale beton boru

peyzaj

betanarme boru 

kilittaşı

oluktaşı 

betonboru hakkında  BEMTAŞ BETONBORU VE PARKETAŞI MERKEZİ ayrıntılı bilgi için www.bemtas.com.tr. telefon : 0212 683 18 13  faks : 0212 683 18 15

bilgi alabilirsiniz.

bemtaş betonboru - betonarme boru - baca - logar - büz - künk -oluk taşı - Akaryakıt doğalgaz boru hatları planı ve projesi - Alüminyum boru - Asfalt, beton kesme bıçakları - Baskı beton - Beton blok - Beton bordür - Beton boru - Beton büz - Beton çatı - Beton çitler - Beton delme kesme - Beton delme kesme makinaları - Beton direk - Beton döşeme - Beton duvar sistemleri - Beton kalıp - Beton kaplama - Beton karo - Beton katkıları - Beton kazık - Beton makinaları - Beton merdiven, betonarme merdiven - Beton mikserleri - Beton parke - Beton parke makinası - Beton pompaları - Beton püskürtme makinası - Beton santrali - Beton santralleri - Beton test cihazları - Beton test presi - Beton, zemin, asfalt ve metal, numune alma, kalite kontrol laboratuar cihazları - Betonarme boru - Betonarme prefabrik yapılar - Betoniyer - Bims beton - Boru hatları yapımı - Boru makinaları - Ctp boru, cam takviyeli polyester - Çelik çekme boru - Dikişli boru, dikişsiz boru - Döküm boru - Galvanizli çelik borular - Gazbeton - Hafif beton - Hafif beton panelli prefabrike yapılar - Hazır beton - Karot beton delme, kesme, kırma - Kurşun boru - Öngerilmeli beton - Öngerilmeli betonarme boru - Öngermeli beton - Pik boru - Polipropilen boru - Prefabrik beton - Prekast beton elemanlar - Pvc plastik boru - Spiral kaynaklı boru - Sulama boruları -

 

beton, betonboru, beton boru, betonarme boru, boru, büz, künk, pipe, bemtaş, bordür, bordür taşı, oluk, oluk taşı, parke taşı, taş parke, beton parke taşı, altyapı, rogar, rogar kapağı, baca,belediye,inşaat,altyapı, istanbul betoboru fiyatları BEMTAŞ BETON BORU VE PARKETAŞI TEL: 444 18 34 FAKS: 0212 683 18 15 e-posta: bemtas@bemtas.com.tr

Değerli ziyaretçilerimiz. Yakında sık sorulan sorular bölümü daha çok bilgiyle yayına girecektir.

Değerli Ziyaretçilerimiz. Sık sorulan sorular bölümünde yakında beton boru ve parke taşı hakkında merak edilen konular  yayınlanacaktır. DUYURULUR.

ARAMA BİLGİLERİ:

istanbul beton boru

betonboru fiyatları

beton boru fiyatları 

beton boru 

betonboru 

beton boru fabrikası

istanbul da beton boru fabrikası

alltyapı çalışmaları

belediye altyapı

ihale beton boru

peyzaj

betanarme boru 

kilittaşı

oluktaşı 

betonboru hakkında  BEMTAŞ BETONBORU VE PARKETAŞI MERKEZİ ayrıntılı bilgi için www.bemtas.com.tr. telefon : 0212 683 18 13  faks : 0212 683 18 15

bilgi alabilirsiniz

Hazır betonun tarihçesi

Hazır betonun tarihçesi


Beton, insanlık tarihinin gelişiminde ve eski medeniyetlerin günümüze kadar gelebilen eserlerinde önemli bir yere sahiptir.
M.Ö. 3.000 yılından itibaren kalsiyum esaslı bağlayıcı maddeler, insanoğlu tarafından kullanılmaktadır.
Piramitlerin yapımında kireç bazlı bağlayıcılar kullanılmış, Pantheon ve Colleseum gibi yapılar doğal hidrolik bağlayıcı özelliği olan puzzolanlarla yapılmış, Orta Asya ile Anadolu da Horasan Harcı adı verilen bir bağlayıcının kullanılmış olması BETON olarak nitelendirilebilecek malzemelerin tarihinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. Çağdaş beton kronolojinin ise 1800’lü yılların başında Louıs Vicat ın ilk yapay çimentoyu üretmesi ve Joseph Aspdin’ in Portland Çimentosunun patentini almasıyla başladığı düşünülmektedir.


Hazır beton Dünya da ilk kez 1903 yılında Almanya da ortaya çıkmış daha sonra birkaç yıl içinde ABD de kullanılmaya başlanmıştır.
1914 yılında Stephanian adında bir Türkiye göçmeni tarafından beton taşıma amaçlı transmikser aracının geliştirilmesi ile hazır beton endüstrisin Amerika da ki yaygınlığı artmış, özellikle savaş yıllarından sonra pek çok hazır beton firması kurulmuştur.
20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte hız kazanan kentleşme ve alt yapı çalışmaları, hazır beton ve beton ürünlerinin daha çok üretilip yaygınlaşması sağlanmıştır.


Yıllara göre beton ürünlerinin gelişmesi:
1848 ilk çimento fabrikası ( İngiltere )
1857 Betonarme sisteminin bulunuşu  ( Fransa )
1865 yüksek fırın cürufunun portland çimentosu ile birlikte kullanımı ( Almanya )
1903 Hazır beton sektörünün başlangıcı ( Almanya )
1936 Kimyasal katkıların kullanımı ( Almanya )
1950 Uzun dönem testler için mikrosilisin deneysel olarak kullanımı  ( Norveç )
1965 Süper akışkanlaştırıcıların betonda kullanımı ( Amerika )
1971 Mikrosilisin taşıyıcı sistemde kullanımı  ( Norveç )
1981 Üçlü karışım ( PÇ, Mikrosilika, uçucu kül ) çimentonun ilk kez kullanımı ( İzlanda ),
Dünyanın en yüksek betonarme yapısının inşası  ( Amerika )


Çeşitli ülkelerin Hazır Beton sektörüne başlangıç yılları
ALMANYA 1903
İNGİLTERE 1930
FRANSA 1933
İSPANYA 1942
HOLLANDA 1948
BELÇİKA 1956
AVUSTURYA 1961
İTALYA 1962
İSRAİL 1963
TÜRKİYE 1976

ARAMA BİLGİLERİ:

istanbul beton boru

betonboru fiyatları

beton boru fiyatları 

beton boru 

betonboru 

beton boru fabrikası

istanbul da beton boru fabrikası

alltyapı çalışmaları

belediye altyapı

ihale beton boru

peyzaj

betanarme boru 

kilittaşı

oluktaşı 

betonboru hakkında  ayrıntılı bilgi içinBEMTAŞ BETONBORU VE PARKETAŞI MERKEZİ İSTANBUL www.bemtas.com.tr. telefon : 0212 683 18 13  faks : 0212 683 18 15

bilgi alabilirsiniz

Beton boru nedir?

   Beton Boru şehirlerin ve yerleşim yerlerinin alt yapı sistemlerinin yapı taşlarından birisidir. Beton Borular vesilesi ile alt yapı hizmetleri en iyi şekilde çalışır. Beton Boru tercih edilme sebeplerinden başlıcası, yıllarca hiç bir şekilde cürüme veya alt yapı sistemini zarara uğratacak materyaller bulunmamasıdır. Beton borular %100 yerli malı olup kaynaklarımızı değerlendirmemiz açısından çok önemlidir. Bemtaş Beton Boru ve Parke taşı Merkezi, Ülkemiz ekonomisine üretimiyle katkı sağlamaktadır.

 

ARAMA BİLGİLERİ:

istanbul beton boru

betonboru fiyatları

beton boru fiyatları 

beton boru 

betonboru 

beton boru fabrikası

istanbul da beton boru fabrikası

alltyapı çalışmaları

belediye altyapı

ihale beton boru

peyzaj

betanarme boru 

kilittaşı

oluktaşı 

betonboru hakkında BEMTAŞ BETON BORU VE PARKETAŞI MERKEZİ  ayrıntılı bilgi için www.bemtas.com.tr. telefon : 444 18 34  faks : 0212 683 18 15

bilgi alabilirsiniz

bemtaş betonboru - betonarme boru - baca - logar - büz - künk -oluk taşı - Akaryakıt doğalgaz boru hatları planı ve projesi - Alüminyum boru - Asfalt, beton kesme bıçakları - Baskı beton - Beton blok - Beton bordür - Beton boru - Beton büz - Beton çatı - Beton çitler - Beton delme kesme - Beton delme kesme makinaları - Beton direk - Beton döşeme - Beton duvar sistemleri - Beton kalıp - Beton kaplama - Beton karo - Beton katkıları - Beton kazık - Beton makinaları - Beton merdiven, betonarme merdiven - Beton mikserleri - Beton parke - Beton parke makinası - Beton pompaları - Beton püskürtme makinası - Beton santrali - Beton santralleri - Beton test cihazları - Beton test presi - Beton, zemin, asfalt ve metal, numune alma, kalite kontrol laboratuar cihazları - Betonarme boru - Betonarme prefabrik yapılar - Betoniyer - Bims beton - Boru hatları yapımı - Boru makinaları - Ctp boru, cam takviyeli polyester - Çelik çekme boru - Dikişli boru, dikişsiz boru - Döküm boru - Galvanizli çelik borular - Gazbeton - Hafif beton - Hafif beton panelli prefabrike yapılar - Hazır beton - Karot beton delme, kesme, kırma - Kurşun boru - Öngerilmeli beton - Öngerilmeli betonarme boru - Öngermeli beton - Pik boru - Polipropilen boru - Prefabrik beton - Prekast beton elemanlar - Pvc plastik boru - Spiral kaynaklı boru - Sulama boruları -

beton, betonboru, beton boru, betonarme boru, boru, büz, künk, pipe, bemtaş, bordür, bordür taşı, oluk, oluk taşı, parke taşı, taş parke, beton parke taşı, altyapı, rogar, rogar kapağı, baca,belediye,inşaat,altyapı, istanbul betoboru fiyatları BEMTAŞ BETON BORU VE PARKETAŞI TEL: 444 18 34 FAKS: 0212 683 18 15 e-posta: bemtas@bemtas.com.tr
 
Yapım : www.simge.com.tr - 2009