Haberler

Türkiye'de internet 16 yaşına giriyor


Türkiyede internet 16 yaşına giriyor.Bilişim STK Platformu adına açıklama yapan Dr.Mustafa Akgül, Türkiye’de İnternet'in 12 Nisan'da 16. yılını dolduracağını belirterek, gerçekleştirilecek 12. İnternet Haftası’na yoğun katılım bekledikleri söyledi.
Akgül, “herkesi İnternet'i savunmaya, İnternet'i konuşmaya ve bu doğum gününü kutlamaya çağırıyoruz.” dedi.


İnternet haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternet şenliğine, bilgi toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve bilişim fırtınasına dönüştürmek istediklerini ifade eden Akgül şöyle devam etti;


“ Bu yılki İnternet Haftası 6-21 Nisan olarak kararlaştırdı. İnternet Haftası toplumda İnternet kültürünü yaymak, İnternet bilincini yaratmak, İnternet'i tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca İnternet'i Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye internetinin gündemindeki sorunları tartışmak, özellikle yönetişim, yasal düzenlemeler, serbestleşme, İnternet ve telekom sektörünün gelişimi, iş yaşamı, eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını gündeme getirmek; bireysel güvenlik, güvenli İnternet ve bilgi toplumu kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak, bu İnternet Haftası için seçtiğimiz önemli bir hedeftir.”


Geçtiğimiz yıllar içinde 50 civarındaki ilde İnternet Haftası etkinliğini yapabildiklerini, illerin sayısını her sene artırmaya çalıştıklarını aktaran Akgül, 2009 yılında özellikle yeni kurulan üniversiteler ve illerde etkinlik yapmak istediklerini dile getirdi.


Akgül, “Tüm ilçelerde, tüm okullarda, tüm belediyelerde, ziraat odalarında, ticaret ve sanayi odalarında, organize sanayi bölgesinde, halk kütüphanesinde bir etkinlik yapılsın istiyoruz. İnternetin önemine inanmış her kişi ve kurumu bu çorbaya kendi olanakları ölçüsünda katkıda bulunmaya çağırıyoruz.” dedi.


Kutlamalar çerçevesinde özellikle İnternet ve demokrasi ilişkisinin tartışılmasını istediklerini belirten Akgül şunları kaydetti ;
“Nasıl toplumsal katılım ve denetimi sağlarız, nasıl daha katılımcı bir yapı oluşturabiliriz, İnternet bu yönde nasıl katkı yapabilir konularına odaklanmasını beklemekteyiz. Her kamu kurumundan kendi e-devlet projesini önce kendi webinde anlatmasını, vatandaşlara yönelik broşür hazırlamasını, kurum içinde tanıtım ve eğitim yapmasını, basın ve vatandaştan geri besleme mekanizmaları kurmasını istiyoruz, öneriyoruz. Kamu kurumlarından küçük de olsa yeni bir ‘e-devlet’ hizmeti başlatması güzel bir katkı olur.”

 
Yapım : www.simge.com.tr - 2009